วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัมผัสรัก


หัวใจ


ฝนตก







ใบไม้ล่วง




วิว ชุดที่2









วิว ชุดที่1









ภาพวาด






พักผ่อน


ผีเสื้อ


นก


ถ้วย




ดวงตา


กลีบกุหลาบ


คู่รัก



กุหลาบ